KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ÇALIŞAN ADAYLARI – STAJYER ADAYLARI AYDINLATMA METNİ

Erpen Pencere ve Kapı Aksesuarları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket veya Erpen”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, aydınlatma metnimizi aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Tarafımızca çalışan adayları ve stajyer adaylarına ilişkin işlemeye konu olabilecek kişisel veriler aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet, ehliyet bilgisi

İletişim Verisi

Ev adresi, e-posta adresi, cep telefonu

Özlük Verisi

Çalıştığı yer ve unvan bilgisi, askerlik bilgisi, hastalık/engellilik durum beyanı,  çalışmak istenen pozisyon bilgisi

Mesleki Deneyim Verisi

Eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi, diploma/sertifika bilgileri, gidilen kurs bilgisi, geçmişte çalışılan firma bilgisi

Sağlık Verisi

hastalık/engellilik durum beyanı

Performans ve İşe Yatkınlık Verisi

Mülakat sürecinde performans ve işe yatkınlığa ilişkin yetkili kişi tarafından alınan notlar

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir

Kimlik Verileriniz

İşleme Amacı: çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca veya üçüncü kişilerce gönderilen özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim kanalları üzerinden tarafınızla başvuru süreçleriyle ilgili iletişime geçilmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

İletişim Verileriniz

İşleme Amacı: çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca veya üçüncü kişilerce gönderilen özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim kanalları üzerinden tarafınızla başvuru süreçleriyle ilgili iletişime geçilmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Özlük Verileriniz

İşleme Amacı: çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca veya üçüncü kişilerce gönderilen özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim kanalları üzerinden tarafınızla başvuru süreçleriyle ilgili iletişime geçilmesi, insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Mesleki Deneyim Verileriniz

İşleme Amacı: çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca veya üçüncü kişilerce gönderilen özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim kanalları üzerinden tarafınızla başvuru süreçleriyle ilgili iletişime geçilmesi, insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

Sağlık Verileriniz

İşleme Amacı: çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi ve insan kaynakları süreçlerinin planlanması, engelli kontenjanı kapsamında iş başvurusunun değerlendirilebilmesi

Hukuki Sebebi: Açık rıza

 

Performans ve İşe Yatkınlık Verileriniz

İşleme Amacı: çalışan adayı / stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafınızca veya üçüncü kişilerce gönderilen özgeçmişler üzerinden ve gerekirse mülakata çağrılmak suretiyle değerlendirilerek seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, tarafımıza iletmiş olduğunuz iletişim kanalları üzerinden tarafınızla başvuru süreçleriyle ilgili iletişime geçilmesi, insan kaynakları politikalarının planlanması ve icra edilmesi, aday olunan pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, mülakatların gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi

Hukuki Sebebi: Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT İÇİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel Verilerinizin yurt içinde paylaşıldığı üçüncü kişileri aşağıda bulabilirsiniz.

Kimlik, mesleki deneyim ve performans ve işe yatkınlık verileriniz; yurt içinde yer alan tedarikçiler ile, Aday başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, istatistik çalışmalarının gerçekleştirilmesi, işleme ve arşivleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi, işe uygunluk değerlendirmesi kapsamında mülakatların gerçekleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

Kimlik, özlük ve mesleki deneyim verileriniz; referans kişileri ile Beyan edilen bilgilerin teyidi amacıyla referans olarak belirtilen kişilerle irtibata geçilmesi amaçlarıyla, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURT DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Söz konusu kişisel verileriniz; yazılı ortamda tarafınıza sunulan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle iletilen başvurular, tarafınızla yapılacak mülakat süreçleri aracılığı ile otomatik olmayan yollarla; elektronik ortamda tarafınıza sunulan ve tarafınızca doldurulan başvuru formları, kariyer sayfaları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular, elektronik posta ve benzeri yöntemlerle iletilen başvurular aracılığıyla elektronik ortamda otomatik yollarla toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Erpen Pencere ve Kapı Aksesuarları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Kemalpaşa Osb Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:82 Kemalpaşa/İzmir adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden info@tandt.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak info@tandt.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla erpenpencereas@hs01.kep.tr adresine iletebilirsiniz.

 

Menü