ÇALIŞAN ADAYLARI/STAJYER ADAYLARI İÇİN AÇIK RIZA METNİ
Erpen Pencere ve Kapı Aksesuarları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Erpen”) tarafından; tarafımca verilen ve güncellenebilecek olan sağlık bilgisi(hastalık/engellilik durum beyanı) kişisel verilerimin, internet sitesinde (www.tantd.com.tr) yer alan “İK” sekmesinde erişimime sunulan “Çalışan Adayları/Stajyer Adayları Aydınlatma Metni” kapsamında, yalnızca çalışan adayı/stajyer seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, insan kaynaklar süreçlerinin planlanması; bu kapsamda engelli kontenjanı kapsamında iş başvurumun değerlendirilebilmesi amaçlarıyla işlenmesine ve aday başvuru ve seçme süreçlerinin yürütülmesi, işleme ve arşivleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi ve işe uygunluk değerlendirmesi amaçları kapsamında Erpen’in yurt içindeki hizmet sağlayıcılarına aktarılmasına ve sonrasında güvenli şekilde imhasına onay veriyorum.

Menü