T&T KALİTESİ

KALİTE

T&T modern çağın getirdiği makine, teçhizat ve tecrübeli iş gücünün ve bilgi birikiminin yanı sıra, müşterinin tescil ettiği kalitesiyle yetinmeyip 2000`li yıllarda firmayı rekabet ortamında ve dünya pazarlarında daha güçlü bir marka haline getirerek ve müşterinin ihtiyaçlarını daha fazla tatmin edici bir düzeyde karşılamak için ISO 9001  Kalite Yönetim Sistemini kurmuş ve tüm faaliyetlerini kurmuş olduğu sistem doğrultusunda yürütmektedir

“YERİNDE KALİTE KAVRAMI”

TPS`in (TPS bir israfları elemine etme sistemidir). temel kavramlarından birisi, “YERİNDE KALİTE” dir.
Bu kavramda, bir sonraki proses veya operatör, ilgili prosesin müşterisi anlamına gelmektedir. Bu şekilde, herkes müşterisine sıfır hatalı ara ürün göndermekten sorumlu olmaktadır.

Sonuçta da, her çalışan kendi işini en iyi şekilde yapmaya gayret etmektedir.
Operatör, çıkan problemlerin bir sonraki prosese gitmesini önlemektedir.

Tüm çalışanlar gerektiği durumda hattı durdurma hakkına sahiptir. Bazı mekanik / otomasyon sistemler de hata ya da problem tespit ettiğinde kendi kendine üretimi durdurabilmektedir. Amaç, hatanın bir sonraki prosese geçmesini önlemektir.

STANDARTLAŞTIRMA

Her işlem tasarım aşamasında “YERİNDE KALİTE” yi sağlamak için planlanmakta ve denemelerle kontrol edilmektedir.

Bu şekilde en iyi yöntemin tespit edilmesinin ardından, ürün gruplarının üretimi için standart olarak uygulanmaktadır. Her aşamada standartlaştırmanın anlamı, her ürün için aynı kalite seviyesinin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra, standartlaştırma sayesinde ölçümlerle analiz yapılması da mümkün olmaktadır.

KAIZEN  (SÜREKLİ İYİLEŞTİRME)

Çalışma, T&T` de  monoton bir iş değil, dinamik bir kavramdır.

PLANLA-UYGULA-KONTROL ET-ÖNLEM AL (P-U-K-Ö) döngüsü sürekli olarak uygulanmaktadır. Operasyonlar standartlara göre yerine getirilirken, sürekli olarak “KAİZEN” noktaları aranmaktadır. Bu nedenle, sonraki proseslerden, ölçümlerden ve müşterilerden bilgi toplanmaktadır. Geliştirmenin başka bir amacını da potansiyel problemlerin şimdiden önlenmesi oluşturmaktadır.

T&T  “Yaratıcı Öneri” ve “Kaizen Çemberleri” faaliyetleri ile, tüm çalışanların kaizen çalışmaları teşvik edilmektedir.

Çalışma ortamının kalitesi ürün kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, TPS için çok önemli olan 5S uygulanmaktadır (5S: Seiri-sınıflandırma, Seiton-yerleştirme, Seiketsu-düzen, Seiso-temizlik, Shitsuke-disiplin)

Tüm çalışanlar iş ortamlarının düzeninden sorumludurlar. Alet ve ekipmanlar yanlış kullanıma elvermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Çalışma ortamındaki temizlik, çalışan motivasyonunu olduğu kadar, ürün kalitesini de etkileyen bir faktördür. Disiplin, standartlara bağlılığı sağlamaktadır. Düzgün iş yapmak ve kaizen için şart olan düzenlilik ise detaylara önem vermeyi gerektirmektedir.

TEDARİKÇİLERİN KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ

T&T, parça ve malzeme kalitesinin ürün kalitesini direkt olarak etkilediğinin bilincinde olup, tüm tedarikçilerini T&T ailesinin bir üyesi olarak görmektedir. Bu nedenle, T&T, tüm tedarikçilerinin sürekli geliştirme faaliyetlerini desteklemektedir. T&T, kalite hedeflerinden taviz vermemektedir. Tedarikçi seçiminden önce, aday firmaların kalite, teknik kapasite, maliyet ve tedarik kapasiteleri değerlendirilmektedir. T&T, tedarikçileri ile uzun vadeli ve karşılıklı güvene dayalı işbirliği yaparak, parça ve malzemelerde yüksek kalite seviyesinin sağlanmasına katkıda bulunmaktadır.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Şirketimizin hedefi Türkiye`de ve Avrupa`da müşteri memnuniyetinde 1 numara olmaktır.

KALİBRASYON

İşletmede kullanılan tüm ölçü aletlerinin takip ve kalibrasyon faaliyetleri Kalite Laboratuarımızda yapılmaktadır. Dış deneyler için kalibrasyon laboratuarlarında akredite sertifikasına sahip olunması şartı

Menü