ARGE
Kurulduğu ilk günden bu yana teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden T&T’nin kurumsal hedefi, artan müşteri memnuniyeti için talep ve ihtiyaçlara uygun ürünler sunabilmektir.

Bu amaçla oluşturulan Ar-Ge Bölümü, ürünün tasarlanması ve geliştirilmesinden, müşteri ve pazar sunumlarına kadar tüm aşamaların planlanması, yürütülmesi, kontrol edilip doğrulanması ve geçerli kılınması süreçlerini üstlenmiştir.

Her türlü tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde öncelikle, yakından takip edilen müşteri talepleri, sektörel gelişmeler, kullanıcı ihtiyaçları ve teknolojik gelişmeler değerlendirilir. Buna göre, var olan bir ürünü geliştirmek ve tasarımında farklılık yaratmak amacıyla tüm gereksinimler tespit edilir ve Ar-Ge çalışmaları sayesinde ürün portföyüne yeni eklemeler yapılır.

T&T’nin bu ürün geliştirme süreci “Toplam Tasarım Faaliyeti” olarak adlandırılmıştır. “Toplam Tasarım” sektör ve kullanıcıların belirlediği ihtiyaçlara uygun ürünleri başarıyla piyasaya sürebilmek için izlenen sistematik faaliyetler bütünüdür. “Toplam Tasarım Faaliyeti”ni ürün, proses, insan ve organizasyon kademeleri oluşturur.

T&T’nin tüm fonksiyonlarının yürütülebilmesinin temelinde yatan bu çalışmalar, geleceği daha net görebilmeyi ve ileriye yönelik planları daha sağlıklı yapabilmeyi sağlar. Piyasadaki zorlu rekabet koşullarında T&T’nin gücünü daha da artıran deneyimli Ar-Ge ekibi, geliştirdiği ve tasarladığı seçkin projeler ile başarısını her geçen yıl artırmaktadır.

 

Menü